Sản phẩm

Cám gạo

12/10/2017 Chili System

Kết quả thử nghiệm Độ ẩm Max 8%, Đạm Min 15%, Sơ Max8%, Béo Max 3%, Khoáng Max 12%, Vitamin B1 min 30mg/kg

Xem thêm